Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
שנה גודל טקסט: biga mida smalla

רשימת זוכים – קיץ שמצלצל מעולה בחצי חינם

להלן שמות הזוכים באייפון 13:

רוני גיגי

איתי בן-עמי

עמית פיירשטיין

טלי גונן

גיא אונגר

עופרה מנצור

ליה כהן

מסלתי מאיה

דליה חברון

אלון גרא

 

מעבר לסרגל הכלים